KAUKAMETSÄN KONGRESSI- JA KULTTUURIKESKUS

Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsa
Yhteystiedot

Kaukametsän
kongressi- ja kulttuurikeskus

Koskikatu 2-4, PL 251
87101 Kajaani

kaukametsa@kajaani.fi
musiikkiopisto@kajaani.fi
kaukametsa.opisto@kajaani.fi

runo.viikko@kajaani.fi
dance@kajaanidance.fi

Kaukametsä

Kansalaisopisto

Musiikkiopisto


Kansalaisopisto FeedsKansalaisopisto Feeds


Tule rentoutumaan konserttiin ja varaa majoitus Scandicista

Ajankohtaista

Kesäkuu 16, 2014, Kansalaisopisto

Ohjeita opiskelijoille

alennukset ja etuudet jne.

Lue lisää


Kesäkuu 16, 2014, Kansalaisopisto

Opiston toimisto on suljettu

23.6.-8.8.2014

Lue lisää


Toukokuu 22, 2014, Kansalaisopisto

Kaukametsän opiston Kuvataiteen tuntemus -ryhmän

matkaraportti Rooman matkasta 2.-9.5.2014.

Lue lisää


Hae sivustolta

Kurssiohjelma ja ilmoittautuminen

 

Ilmoittautuminen kursseille alkaa ma 16.6.2014 klo 12.00.

Kurssiohjelma ja ilmoittautuminen  (ympäri vuorokauden)

Ilmoittautuminen opiston toimistossa tai puhelimitse 08 6155 2381 ja 6155 2936
- ma 16.6.2014 klo 12.00-15.00, ti 17.6.-to 19.6. klo 9.00-15.00.
- ma 11.8.-pe 29.8.2014 klo 9.00-15.00.
- 1.9. alkaen opiston normaalina aukioloaikoina: ma klo 9.00-17.00 (puhelimitse klo 12.00-17.00) ja ti-pe klo 9.00-15.00 (puhelimitse klo 12.00-15.00)

Painettu opinto-opas jaetaan koteihin viikolla 32.

Toimistomme on suljettu ma 23.6.- pe 8.8.2014


Opinto-opas 2014-2015 (2 Mt)

Tulostettava ilmoittautumislomake.  Toimitetaan opiston toimistoon

 

Kaukametsän opisto tuottaa henkistä ja sosiaalista hyvää

Suomi on ollut mukana Kansainvälisessä PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies), joka koski 24 osallistujamaan aikuisten perustaitoja. Tulokset julkistettiin lokakuussa 2013.

Tutkimus osoittaa, että suomalaisten aikuisten tiedot ja taidot olivat hyvät, vaikka meilläkin on noin miljoona aikuista, joiden tietotekniset taidot eivät ole riittävät. Tietoteknisten taitojen parantamiseen kannattaa panostaa, sillä selviytyminen tieto- ja informaatioyhteiskunnassa tulee yhä tärkeämmäksi. 

Tutkimuksessa tulee esiin kolme näkökulmaa. Yksi on koulutuksen epätasainen jakaantuminen ihmisten kesken, toinen sosiaalisesti syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alaisten ryhmien tilanne ja kolmas passiivisten kansalaisten määrän kasvu Euroopassa. 

Suomi on ollut mukana myös Euroopan komission rahoittamassa tutkimuksessa, joka keskittyi nimenomaan ei-tutkintomuotoiseen oppimiseen ja vapaan sivistystyön opintoihin ja niistä saataviin hyötyihin. BeLL eli Benefits of Lifelong Learning -tutkimus toteutettiin kymmenessä Euroopan maassa ja sen tulokset julkistettiin vuoden 2014 alussa. 

Tutkimus osoittaa, että vapaan sivistystyön opinnoista on ihmiselle hyötyä. Ihmisten oppimismotivaatio lisääntyy ja oppimisvalmiudet paranevat, tietotaito monipuolistuu, itseluottamus vahvistuu, sosiaaliset verkostot lisääntyvät, terveys paranee sekä suvaitsevaisuus, moniarvoisuus ja luottamus lisääntyvät. Tutkijaryhmä on laatinut tulosten pohjalta joukon tilannetta korjaavia suosituksia. 

Vapaan sivistystyön arvo ja merkitys tulee tunnistaa nykyistä paremmin elinikäisen oppimisen kokonaisuudessa. Elinikäinen oppiminen ei ole vain työelämään suuntautunutta oppimista. Kaikkea aikuisten oppimista kannattaa tukea julkisin varoin, koska hyödyt ulottuvat yksilötasolta koko yhteiskuntaan. Ei-tutkintomuotoisen ja tutkintomuotoisen koulutuksen yhteistyötä pitää lisätä. Vapaa sivistystyö on monelle väylä tutkintokoulutukseen. Vapaa sivistystyö antaa mahdollisuuden päästä pois ”matalan osaamisen loukusta” ja antaa eväät jatko-opintoihin.

Kaukametsän opisto vapaan sivistystyön oppilaitoksena pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon edellä mainitut suositukset. Opisto tuottaa toiminta-alueellaan henkistä ja sosiaalista hyvää. Opiston opetuksen aihealueet, sisällöt ja tavoitteet tukevat edellä mainittuja suosituksia kestävän kehityksen näkökulmista.

Oppimisen iloa kestävästi

Eila Parviainen
rehtori