KAUKAMETSÄN KONGRESSI- JA KULTTUURIKESKUS

Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsa
Ajankohtaista

Toukokuu 8, 2015, Kansalaisopisto

Suomi sodasta rauhaan Mannerheimin ja Paasikiven johdolla 70 vuotta sitten

ma 18.5.2015 klo 18.00 Kaukametsän opiston auditorio

Lue lisää


Toukokuu 7, 2015, Kansalaisopisto

Voiko idänkauppa luoda vaurautta Kainuuseen

ma 8.6.2015 klo 18.00 Kaukametsän opiston auditorio

Lue lisää


Huhtikuu 2, 2015, Kansalaisopisto

Kaukametsän opiston Lasten taiteen perusopetuksen

Visuaalisten taiteiden koulun Käsityökoulu I ja V –ryhmien oppilastöitä on esillä 1.-30.4.2015 Kajaanin kaupunginkirjastolla.

Lue lisää


Hae sivustolta

Kurssiohjelma ja ilmoittautuminen

 

Kurssiohjelma ja ilmoittautuminen  (ympäri vuorokauden)

Ilmoittautuminen opiston toimistossa tai puhelimitse 08 6155 2381 ja 6155 2936 ma-pe klo 9.00-15.00 (puhelimitse klo 12.00-15.00).

 Opinto-opas kevät 2015

 

Tulostettava ilmoittautumislomake.  Toimitetaan opiston toimistoon

 

Vapaa sivistystyö tuottaa henkistä ja sosiaalista hyvää

Vuosi 2015 on merkittävä Kajaanin vapaan sivistystyön historiassa, sillä 95 vuotta sitten aloitti Kajaanin ensimmäinen kunnallinen kansalaisopisto toimintansa. Alkuvuosien ja vuosikymmenten vaikeuksien kautta kansalaisopiston perustehtävä on säilynyt. 1940-luvulta alkaen Kainulan setlementti, nykyinen Aalto kansalaisopisto, on jatkanut perinnettä. Kaukametsän opisto on perustamisestaan 1970-luvun alusta saakka pitänyt tärkeänä vapaan sivistystyön perustehtävää.

Kansalaisopiston tehtävä on muotoutunut aina yhteiskunnan muutoksiin reagoivana, ei aina myötäilevänä, vaan uutta luovana koulutusjärjestelmän osana. Opiston tehtävänä on kannustaa kuntalaisia aktiivisiksi ja tietoisiksi omista kyvyistään. Opiskelemalla asioita, jotka kiinnostavat opiskelijaa itseään, hänen tietoisuutensa kasvu hyödyttää myös ympäristöä. Vapaan sivistystyön ideaa kantaa ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys, joiden mukaan sivistyksen ja oppimisen tavoitteena on ihmisen hyvinvointi ja kokonaispersoonallisuuden kehittyminen.

Opiston tehtävänä on kuunnella ja toteuttaa eri-ikäisten kajaanilaisten opiskelu- ja harrastustoiveita. Moni on saanut opiston kursseilla ensimmäisen mahdollisuuden tutustua vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Monelle tietokone on tullut tutuksi opiston kursseilla tai yleisen kielitutkinnon suorittaminen on avannut uusia mahdollisuuksia työelämässä ja opiskelussa.

Vapaan sivistystyön arvo ja merkitys tunnistetaan elinikäisen oppimisen kokonaisuudessa. Elinikäinen oppiminen ei ole vain työelämään suuntautunutta oppimista. Kaikkea aikuisten oppimista kannattaa tukea julkisin varoin, koska hyödyt ulottuvat yksilötasolta koko yhteiskuntaan. Ei-tutkintomuotoisen ja tutkintomuotoisen koulutuksen yhteistyötä pitää nykyisen käsityksen mukaan lisätä. Nykyään vapaa sivistystyö on monelle väylä tutkintokoulutukseen.

Vapaa sivistystyö antaa mahdollisuuden päästä pois ”matalan osaamisen loukusta” ja antaa eväät jatko-opintoihin. Kaukametsän opistossa on vahvistettu opiston toiminnan itsearviointia ja laadittu kestävän kehityksen ohjelma, joka perustuu opiston toiminnan arviointiin taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Ulkoisen auditoinnin perusteella opistolle on myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti syksyllä 2014.

 

Oppimisen iloa kestävästi

 

Eila Parviainen

rehtori